FAX – kancelarija bez papira

Fax usluga  VoipBON-a donosi nove mogućnosti u komunikaciji telefaksom. Transformacijom poruke u digitalni oblik fax poruka poprima karakteristike napredne poruke sa nizom mogućnosti za primaoca i pošiljaoca – prosleđivanje, slanje e-mailom, umetanje priloga…

Novosti

Video upute
Ovaj tekst ne postoji na Srpskom jeziku

Uvodite Call Centar?
Poštovani, ovim putem bismo želeli da Vam skrenemo pažnju na novosti u ponudi VoipBON servisa i da ugovorimo [...]

CallCentar u oblaku!
Od sada se u ponudi VoipBON-a nalazi i usluga Call centar. Za korišćenje usluge plaća se mesečna naknada, a [...]

Pratite nas