Novosti i mediji

VoipBON Media je paket usluga prilagođen potrebama novinarskih redakcija, izdavačkih kuća, televizijskih i radio stanica, marketinških agencija i agencija za odnose s javnošću, agencija za zakup medijskog prostora i sličnim preduzećima koja uz minimalna ulaganja mogu koristiti napredne mogućnosti telefonije.

Media paket nudi korisnicima izbor usluga kao što su SMS, FAX, DID broj, VoIP telefoniju, usluge Call centra, VPN umrežavanja poslovnica i opreme za pojedine navedene sisteme. Svakom od usluga VoipBON-a se upravlja na jednostavan način putem korisničkog interfejsa, uz pomoć kojeg administrator ima potpuni nadzor i pregled sistema.

Koristeći uslugu Call Centar, daktilo služba može po povoljnim tarifama pozivati dopisnike na terenu u zemlji ili inostranstvu, istraživati javno mnjenje i slično.

DID brojevi su usluga koja je interesantna za preduzeća koja često komuniciraju s inostranstvom i koja imaju poslovne odnose s inostranstvom, jer korisniku omogućuju da bude pristupačniji i povoljniji u telekomunikaciji sa stranim partnerima, novinarima i slično.

SMS usluga pruža korisnicima mogućnost komunikacije s velikim brojem primalaca za kratke informacije, obaveštenja, nagradne igre i dr. Usluga SMS-a omogućuje povraćaj ulaganja u kratkom roku. Opcijom PromoSMS korisnik postavlja SMS box na svoj web portal, putem koga posetioci portala mogu slati besplatne kratke sms poruke, a na kraju sms-ova se pojavljuje marketinška poruka.

Nudimo sledeće usluge

Novosti

Video upute
Ovaj tekst ne postoji na Srpskom jeziku

Uvodite Call Centar?
Poštovani, ovim putem bismo želeli da Vam skrenemo pažnju na novosti u ponudi VoipBON servisa i da ugovorimo [...]

CallCentar u oblaku!
Od sada se u ponudi VoipBON-a nalazi i usluga Call centar. Za korišćenje usluge plaća se mesečna naknada, a [...]

Pratite nas