Zdravstvo

VoipBON Health je paket usluga koje nudimo zubarskim ordinacijama, apotekama, poliklinikama i drugim zdravstvenim ustanovama. Bez ili uz minimalna ulaganja nudimo kvalitetnu uslugu i velike uštede troškova telekomunikacija.

 

Korisnici VoipBON Health paketa mogu odabrati jednu ili više usluga koje voipBON servis nudi, a koje obuhvataju SMS, FAX, DID brojeve i uslugu VoIP telefonije.

Koristeći naše usluge SMS servisa, svoje klijente možete obaveštavati i informisati o novim uslugama koje im želite pružiti, reklamirati nove lekove na tržištu, zakazivati termine pregleda ili nešto drugo gde je sms forma prihvatljiv način komunikacije. Ove i druge usluge dostupne su putem jednostavnog korisničkog web interfejsa, putem kojeg se vrši nadzor i kompletna administracija.

Usluga FAX VoipBON-a pruža nove mogućnosti u komunikaciji telefaksom koji je i dalje prisutan u poslovnom svetu. Pretvaranjem faks poruke u „naprednu“ elektronsku poruku omogućujemo velike uštede i nove načine korišćenja faks poruka (pregledanje pre ispisa, slanje poruka direktno na e-mail, arhiviranje svih primljenih i poslatih faks poruka …)

Osim navedenih usluga korisnicima nudimo virtuelnu privatnu mrežu (VPN) uz pomoć koje povoljnije komunicirate sa svojim poslovnicama. Ova usluga je isto tako dostupna putem korisničkog interfejsa, preko koga se vrši nadzor i administracija.

Uz uslugu Call Centar moguće je dobiti uvid u sve pozive, odgovorene, neodgovorene, kao i potpunu kontrolu nad vašim telekomunikacijama.

Za sektor zdravstva nudimo sledeće mogućnosti

Novosti

Video upute
Ovaj tekst ne postoji na Srpskom jeziku

Uvodite Call Centar?
Poštovani, ovim putem bismo želeli da Vam skrenemo pažnju na novosti u ponudi VoipBON servisa i da ugovorimo [...]

CallCentar u oblaku!
Od sada se u ponudi VoipBON-a nalazi i usluga Call centar. Za korišćenje usluge plaća se mesečna naknada, a [...]

Pratite nas