Telefonske centrale

Opšte

IPBX telefonska centrala s integrisanim sistemom za VoIP telefoniju pored svih mogućnosti klasičnih centrala sadrži mnogo novih aplikacija koje omogućuju drastično smanjenje telekom troškova.

VoipBON iPBX

IPBX telefonska centrala za poslovne korisnike, osim svih mogućnosti klasične telefonske centrale (povezivanje udaljenih lokacija bez obzira gde se nalaze u sistem interne telefonije) ima integrisan sistem za VoIp telefoniju. Usluga je namenjena i malim i velikim preduzećima sa nekoliko hiljada korisnika.

Centralu je moguće podesiti na nekoliko načina u zavisnosti od želja korisnika:

 • Pametno skretanje poziva prema najnižoj tarifi razgovora (low cost routing) omogućuje skretanje poziva prema GSM usmerivaču i inostranim pružaocima usluga jeftine telefonije.
 • Skretanje poziva prema kvalitetu veze (best effort routing) omogućuje visok kvalitet i čistoću glasa.
 • Uspostavljanje poziva prema VoIP tarifama (0,03€za međunarodne fiksne mreže / 0,2€ za međunarodne mobilne mreže)!

iPBX – telefonska centrala

iPBX Centrala je telefonski sistem koji radi u LAN/Internet mreži i predstavlja alternativu klasične telefonske centrale. Korišćenje novih načina prenosa podataka nadmašuje i velike telefonske sisteme. Pored toga, može biti kompatibilna i sa vašim postojećim telefonskim sistemom koji možda ne želite da menjate.

VoIP centrala omogućuje kontrolu putanje poziva. Centralu je moguće podesiti tako da se svi pozivi ostvaruju putem voipBON-a, a za prijem poziva i kao rezervno rešenje (u slučaju pada interneta) moguće je koristiti mrežu lokalnog telefonskog operatera.

Ovakav sistem ugrađuju preduzeća koja žele maksimalnu kontrolu troškova, imaju veliki broj internih priključaka i bitna im je stabilnost telefonije i sistema.

Ključne funkcije iPBX sistema

 • Rack mount 1,2,3U / standalone kućište male veličine i potrošnje
 • ISDN BRA/PRA, analogni, IP priključci
 • biranje brojeva iz Outlook adresara
 • detekcija i prijem fax poruka
 • administracija na daljinu, korisnička podrška
 • interni modul za muziku
 • IP, ISDN VoiceMail korisničke mape
 • preslušavanje poruka sa telefona
 • TCP/IP protokol
 • VoIP telefoni, VoIP microsoft klijenti, bez potrebe plaćanja skupih licenci
 • analogni priključak za telefax uređaj
 • ispis svih poziva (odlaznih i dolaznih) i njihovog trajanja
 • VoIP trunking, povezivanje više centrala na različitim lokacijama radi smanjenja troškova međusobnih razgovora
 • mogućnost VoIP registracije na SIP provajdere
 • mogućnost 90% uštede kod međunarodnog pozivanja
 • snimanje razgovora
 • Quality Of Service, Firewall, Anti DoS
 • povezivanje telefona na centralu putem interneta
 • povezivanje sa klasičnim centralama

vPBX – Virtualna telefonska centrala

Telefonsku centralu nije potrebno kupiti. Virtual PBX je virtuelna centrala koja zamenjuje klasičnu, a ima sve njene tehničke mogućnosti i još mnogo novih aplikacija. VoipBON virtuelni PBX telefonski sistem je zanimljivo rešenje za mala i srednja preduzeća.

Virtuelna centrala nalazi se na našim serverima, a korisnik se sa IP telefonima na nju povezuje putem Internet veze. Sve kancelarije i podružnice preduzeća, bez obzira gde se nalaze, povezuju se u sistem interne telefonije. Zbog ove mogućnosti pozivi unutar jednog preduzeća postaju besplatni, a kada se pozivi upućuju prema spoljnim brojevima dobija se utisak da pozivi stižu iz jednog centra.

Korišćenje virtualne centrale otplaćuje se kroz mesečnu pretplatu koja zavisi od broja lokala, istovremenih poziva, kao i raspoloživog RAM-a i HDD-a.

Programiranje i administraciju virtuelne iPBX centrale za Vaše potrebe prepustite nama.

Novosti

Video upute
Ovaj tekst ne postoji na Srpskom jeziku

Uvodite Call Centar?
Poštovani, ovim putem bismo želeli da Vam skrenemo pažnju na novosti u ponudi VoipBON servisa i da ugovorimo [...]

CallCentar u oblaku!
Od sada se u ponudi VoipBON-a nalazi i usluga Call centar. Za korišćenje usluge plaća se mesečna naknada, a [...]

Pratite nas