Obrazovanje

VoipBON Student je paket usluga koji nudimo osnovnim i srednjim školama, fakultetima, univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama gde uz minimalna ulaganja nudimo unapređenje poslovanja i uštedu.

U sklopu voipBON Student paketa, korisnici mogu odabrati jednu ili više usluga koje voipBON servis nudi, a koje obuhvataju uslugu SMS, FAX, DID brojeve i VoIP telefonije. Korisnicima omogućavamo kreiranje virtuelne privatne mreže (VPN) putem koje povoljnije komuniciraju sa svojim poslovnicama.

SMS uslugama polaznike informirajte o rokovima, rezultatima testova, komunicirajte s roditeljima o roditeljskim sastancima, izletima i slično.

WiFi uslugom, omogućite besplatni bežični internet u fakultetskim zgradama i učionicama.

Sve usluge su dostupne putem jednostavnog korisničkog interfejsa, preko koga se vrši potpuni nadzor i administracija. Sistem je pogodan za integraciju sa postojećim rešenjima , kao i razvoj novih rešenja prema potrebama korisnika.

Obrazovnim ustanovama nudimo sledeće usluge

 

Novosti

Video upute
Ovaj tekst ne postoji na Srpskom jeziku

Uvodite Call Centar?
Poštovani, ovim putem bismo želeli da Vam skrenemo pažnju na novosti u ponudi VoipBON servisa i da ugovorimo [...]

CallCentar u oblaku!
Od sada se u ponudi VoipBON-a nalazi i usluga Call centar. Za korišćenje usluge plaća se mesečna naknada, a [...]

Pratite nas