Turizam

Callshop, SMS, Wifi, DID broj i Fax su usluge u turizmu koje pored uštede nude mogućnost za dodatnu zaradu. S bogatijom ponudom budite napredniji od konkurencije.

Callshop je mesto na kojem turisti mogu telefonirati po znatno povoljnijim cenama nego što je to uobičajeno. Callshop rešenje je pogodno za vile, male hotele, turističke komplekse i naselja, kampove, internet kafiće, marine i ostale lokacije koje posećuju turisti.

Wifi usluga je pristup Internetu u objektu sa ili bez naplate. S malim ulaganjima moguće je ostvariti prepaid naplatu pristupa Internetu. Za veće objekte sa više lokacija moguće varijante naplate su free, prepaid ili postpaid.

Zakupom DID broja bilo koje strane zemlje, omogućavate poslovnim partnerima iz te zemlje da vas zovu lokalno, po njihovim lokalnim tarifama, kao da se tamo i  nalazite, čime je telekomunikacija mnogo povoljnija.

IPBX je telefonska centrala koja osim svih mogućnosti klasične telefonske centrale ima integrisan sistem za VoIp telefoniju čime smanjujete troškove telekomunikacija.

Za sektor turizma nudimo sledeće mogućnosti


Novosti

Video upute
Ovaj tekst ne postoji na Srpskom jeziku

Uvodite Call Centar?
Poštovani, ovim putem bismo želeli da Vam skrenemo pažnju na novosti u ponudi VoipBON servisa i da ugovorimo [...]

CallCentar u oblaku!
Od sada se u ponudi VoipBON-a nalazi i usluga Call centar. Za korišćenje usluge plaća se mesečna naknada, a [...]

Pratite nas